Zoon van de Duivel

StoneDuivel2lwZoon van de Duivel is het tweede deel van de Duivel-trilogie.

Als Marak in de omgeving van de Drakentanden een gehangen priester aantreft en geconfronteerd wordt met een gewelddadig driemanschap, zijn dat slechts voorboden van de beproevingen die hem nog te wachten staan. Want ondanks Maraks indrukwekkende talent voor magie staat zelfs hij machteloos nu Carolia opnieuw ten prooi valt aan de oplaaiende godsdiensttwisten. De oorlogsvuren worden aangewakkerd als de patriarchen van de twee grootste godsdiensten besluiten tot heroprichting van hun militaire ridderorden, het Zonnelegioen en het Doodshoofdlegioen.

Maraks vrienden, priesteres Armana en gardeofficier Egon, worstelen intussen niet alleen met de toenemende rivaliteit tussen de godsdiensten maar ook met hun gevoelens voor elkaar. Er is een crisis voor nodig om de twee tot elkaar te brengen.

Ver weg, ergens op de Neveleilanden, komt een kind ter wereld, een jongen van wie duidelijk is dat hij, eenmaal volwassen, over ontzagwekkende magische vermogens zal beschikken. Marak is de eerste die beseft welk fataal onheil over de wereld zal worden afgeroepen als de jongen in handen van de verboden cultus van Cataris zal vallen…

Kopen?

Zoon van de Duivel is alleen nog beschikbaar als onderdeel van de Duivel-omnibus. Klik hier om het boek bij Bol.com aan te schaffen voor € 19,95.

De omnibus is ook beschikbaar als e-book. Klik hier om het e-book aan te schaffen bij Bol.com voor € 14,99.

Wereldkaart

Klik hier om de wereldkaart van Carolia te bekijken, de wereld uit de Duivel-trilogie én Rune-boeken. De kaart is getekend door mijn goede vriend Peter Schravendeel.

Recensies

Het magazine SFTerra gaf Zoon van de Duivel in haar boekrecensie het cijfer 8

Zoon van de Duivel heeft 4,5 ster op Dizzie.nl

Lees de boekrecensie van Whitedragon op Planeet Aeon

De recensie van Dave Cobben op Fantasywereld.nl

Yarrid Dhooghe gaf Zoon van de Duivel 4 sterren op Fantasyboeken.org

English description

The Devil’s Son is the second book of the Devil trilogy by Dutch author Adrian Stone.

When Marak finds a hanged priest near the Dragon’s Teeth and comes face to face with a violent threesome, it is just a precursor to the trials that still await him. Despite Marak’s impressive magical talents, even he is powerless now that Carolia is once again torn by intensifying religious disputes. The fires of war flare up when the patriarchs of the two main religions decide to reinstate their military orders of knights: the Legion of the Sun and the Skull Legion.

In the meantime Marak’s friends, a priestess named Armana and a guard officer by the name of Egon, are not just wrestling with the increasing rivalry between the religions, but also with their feelings for each other. It will take a crisis to bring the two together.

And far away on the Shrouded Islands, a child is born. The infant boy will grow up to possess awe-inspiring magical capabilities. Marak is the first to realize what fatal catastrophes would befall the world should the boy end up in the hands of the forbidden Cult of Cataris…

These books will entertain not just readers of fantasy, but lovers of imaginative adventure stories as well’ Dutch Library Service (NBD Biblion) about the Devil-trilogy

Read Rob Weber’s review on Val’s Random Comments